Skip to content Skip to footer

NexGard Spectra-dostępny tylko w gabinecie

0,00 

998 w magazynie

Opis

     

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
NexGard Spectra 9mg/2mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów 2-3,5 kg
NexGard Spectra 19mg/4mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >3,5-7,5 kg
NexGard Spectra 38mg/8mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >7,5-15 kg
NexGard Spectra 75mg/15mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >15-30 kg
NexGard Spectra 150mg/30mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >30-60 kg
 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO
Każda tabletka do żucia zawiera Substancja CZYNNA Tabletki do rozgryzania i żucia dla psów 2-3,5 kg Afoksolaner 9,375 mg + oksym milbemycyny 1,875 mg, Tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >3,5-7,5 kg Afoksolaner 18,75 mg + oksym milbemycyny 3,75 mg, Tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >7,5-15 kg Afoksolaner 37,50 mg + oksym milbemycyny 7,5 mg, Tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >15-30 kg Afoksolaner 75,00 mg + oksym milbemycyny 15,00 mg, Tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >30-60 kg Afoksolaner 150,00 mg + oksym milbemycyny 30,00 mg.
 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki do rozgryzania i żucia.
 
Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
Leczenie inwazji pcheł i kleszczy u psów przy jednoczesnym zapobieganiu robaczycy serca i/lub leczeniu inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych. Leczenie inwazji pcheł (Ctenocephalides felis i C. canis) u psów przez okres 5 tygodni. Leczenie inwazji kleszczy (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) u psów przez okres 4 tygodni. Pchły i kleszcze muszą być przyczepione i rozpocząć pożywianie się na gospodarzu aby ulec ekspozycji na substancję czynną. Leczenie inwazji dorosłych postaci nicieni żołądkowo-jelitowych z gatunków: glisty (Toxocara canis i Toxocaris leonina), tęgoryjce (Ancylostoma caninum i Ancylostoma braziliense) oraz włosogłówki (Trichuris vulpis). Zapobieganie robaczycy serca (larwy Dirofilaria immitis) przy podaniu 1 raz w miesiącu.
 
Dawkowanie i droga podawania
Podanie doustne. Produkt leczniczy weterynaryjny należy podawać w dawce 2,50-5,36 mg/kg afoksolaneru i 0,50-1,07 mg/kg oksymu milbemycyny zgodnie z następującymi wytycznymi: masa ciała psa 2-3,5kg – 1 tabletka NexGard Spectra 9mg/2mg, masa ciała psa > 3,5-7,5kg – 1 tabletka NexGard Spectra 19mg/4mg, masa ciała psa > 7,5-15kg – 1 tabletka NexGard Spectra 38mg/8mg, masa ciała psa > 15-30kg – 1 tabletka NexGard Spectra 75mg/15mg, masa ciała psa > 30-60kg – 1 tabletka NexGard Spectra 150mg/30mg. Dla psów o masie ciała powyżej 60 kg należy użyć właściwego połączenia tabletek do rozgryzania i żucia. Tabletki do rozgryzania i żucia dla większości psów są smakowite. Jeśli pies nie akceptuje tabletek samodzielnie, można je podać z jedzeniem. Schemat leczenia powinien być oparty na diagnozie lekarza weterynarii oraz lokalnej sytuacji epidemiologicznej. NEXGARD SPECTRA może być użyty jako element sezonowego leczenia inwazji pcheł i kleszczy (jako zamiennik monowalentnego produktu przeciw pchłom i kleszczom) u psów ze zdiagnozowaną jednoczesną inwazją nicieniami żołądkowo-jelitowymi. Pojedyncze użycie jest skuteczne przeciw nicieniom żołądkowo-jelitowym. Po eliminacji nicieni dalsze leczenie inwazji pcheł i kleszczy powinno być kontynuowane z użyciem produktu monowalentnego. Robaczyca serca: NEXGARD SPECTRA eliminuje larwy Dirofilaria immitis do 1 miesiąca po ich przeniesieniu przez komary, dlatego też produkt powinien być podawany w regularnych miesięcznych odstępach w sezonie występowania komarów począwszy od miesiąca, w którym zwierzę mogło pierwszy raz mieć kontakt z komarami. Leczenie powinno być kontynuowane do jednego miesiąca po ostatniej ekspozycji na komary. Zaleca się rutynowe stosowanie produktu w tym samym dniu każdego miesiąca. Zastępując inny produkt zapobiegający robaczycy serca produktem NEXGARD SPECTRA należy go wprowadzić w dniu, w którym miał zostać podany poprzedni produkt. Psy z terenów endemicznych robaczycy serca, lub te które przewieziono na takie tereny mogą być nosicielami dorosłych postaci nicieni sercowych. Efekt terapeutyczny przeciwko dorosłym postaciom Dirofilaria immitis nie został określony. Dlatego też zaleca się kontrolę występowania dorosłych postaci nicieni sercowych u wszystkich psów 8 miesięcznych lub starszych pochodzących z terenów endemicznego występowania pasożyta przed zastosowaniem produktu przeznaczonego do zapobiegania inwazji. 
 
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
 
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Pchły i kleszcze muszą rozpocząć pożywianie się na gospodarzu aby ulec ekspozycji na afoksolaner, dlatego też nie można wykluczyć możliwości transmisji odpasożytniczych chorób zakaźnych. Ze względu na brak dostępnych danych, zastosowanie produktu u szczeniąt poniżej 8 tygodnia życia i/lub psów o masie ciała niższej niż 2 kg jest możliwe wyłącznie po ocenie stosunku korzyści do ryzyka dokonanej przez lekarza weterynarii. Psy z terenów endemicznych robaczycy serca powinny być poddane badaniu na obecność nicieni sercowych przed podaniem NEXGARD SPECTRA. Lekarz powinien rozważyć zastosowanie leku eliminującego dorosłe postacie pasożyta u zainfekowanych psów. NEXGARD SPECTRA nie jest wskazany do eliminacji mikrofilarii. U psów rasy collie lub ras pokrewnych należy ściśle przestrzegać zalecanej dawki. 
 
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
Połknięty produkt może wywołać zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Tabletki należy przechowywać w blistrach do momentu użycia a blistry w pudełkach tekturowych. W razie przypadkowego połknięcia, zwłaszcza u dzieci, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza i przedstawić mu ulotkę lub opakowanie produktu. Umyć ręce po zastosowaniu produktu.
 
Działania niepożądane
Badania kliniczne nie wykazały żadnych ciężkich działań niepożądanych po zastosowaniu połączenia afoksolaneru z oksymem milbemycyny. Rzadko występowały następujące działania niepożądane: wymioty, biegunka, ospałość, brak apetytu i świąd. Reakcje te przemijały samoczynnie w krótkim czasie. 
 
Stosowanie w ciąży LUB laktacji
Badania laboratoryjne u szczurów i królików nie wykazały działania teratogennego, ani żadnego negatywnego wpływu na zdolność rozrodczą samic i samców. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego u psów w okresie ciąży i laktacji oraz psów w okresie rozrodczym nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
 
Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
Oksym milbemycyny jest substratem dla P-glikoproteiny (P-gp) i dlatego też może wchodzić w interakcje z innymi substratami P-gp (np. digoksyną, doksorubicyną) lub innymi makrocyklicznymi laktonami. Dlatego też jednoczesne stosowanie innych substratów P-gp może podwyższać toksyczność.  
 


Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „NexGard Spectra-dostępny tylko w gabinecie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Twój pupil będzie w dobrych rękach!

Adres

Polska —
ul. Okrzei 12b
05-300 Mińsk Mazowiecki

Skontaktuj się

2022. Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone.