Skip to content Skip to footer

Broadline-dostępne w tylko gabinecie

0,00 

986 w magazynie

Opis

BROADLINE

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
BROADLINE roztwór do nakrapiania dla kotów <2,5 kg
BROADLINE roztwór do nakrapiania dla kotów 2,5-7,5 kg
 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
BROADLINE roztwór do nakrapiania dla kotów <2,5 kg, Objętość pojedynczej dawki 0,3 ml, Fipronil 24,9 mg, S-metopren  30,0 mg, Eprinomektyna 1,20 mg, Prazikwantel 24,9 mg; BROADLINE roztwór do nakrapiania dla kotów 2,5-7,5 kg, Objętość pojedynczej dawki 0,9 ml, Fipronil 74,7 mg, S-metopren  90,0 mg, Eprinomektyna 3,60 mg, Prazikwantel 74,7 mg;  Substancja pomocnicza Butylohydroksytoluen (E321) 1 mg/ml.
 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Roztwór do nakrapiania.
 
WSKAZANIA LECZNICZE DLA POSZCZEGÓLNYCH DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT
Do stosowania u kotów z lub zagrożonych mieszaną inwazją tasiemców, nicieni i pasożytów zewnętrznych. Produkt leczniczy weterynaryjny jest wskazany wyłącznie do jednoczesnego zwalczania wszystkich trzech grup pasożytów. Pasożyty zewnętrzne: Leczenie i zapobieganie inwazji pcheł (Ctenocephalides felis). Eliminacja pcheł następuje w ciągu 24 godzin. Działanie ochronne przeciw nowym inwazjom utrzymuje się przez co najmniej jeden miesiąc po zastosowaniu leku. Zapobieganie inwazjom odśrodowiskowym poprzez hamowanie rozwoju niedojrzałych postaci pcheł (jaj, larw i poczwarek) przez ponad miesiąc. Produkt może być wykorzystywany w ramach leczenia i kontroli alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Eliminacja i zapobieganie inwazjom kleszczy (Ixodes ricinus). Eliminacja kleszczy następuje w ciągu 48 godzin. Działanie ochronne przeciw nowym inwazjom utrzymuje się do 3 tygodni od zastosowania leku. Leczenie świerzbu drążącego kociego (Notoedres cati). Tasiemce: Leczenie inwazji tasiemców (Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis). Nicienie: Leczenie inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych (larw L3, L4 i postaci dojrzałych Toxocara cati, larw L4 i postaci dojrzałych Ancylostoma tubaeforme, oraz postaci dojrzałych Toxascaris leonina i Ancylostoma brazilienze). Leczenie inwazji kocich nicieni płucnych (larwy L3, L4 i postaci dorosłych Aelurostongylus abstrusus). Leczenie inwazji nicieni układu moczowego (Capillaria plica). Zapobieganie robaczycy serca (larwy Dirofilaria immitis) przez jeden miesiąc.
 
DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA
Przez nakrapianie. Użycie produktu leczniczego weterynaryjnego powinno być zawsze poprzedzone potwierdzeniem jednoczesnego występowania mieszanej inwazji, lub ryzykiem wystąpienia mieszanej inwazji pasożytów zewnętrznych i nicieni (włączając zapobieganie robaczycy serca), oraz w przypadkach wskazania do jednoczesnego leczenia tasiemczycy. W przypadku braku ryzyka wystąpienia inwazji mieszanej należy rozważyć zastosowanie w pierwszej kolejności leków przeciwpasożytniczych o węższym spektrum działania. Preskrypcja powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb kota, opartych na ocenie klinicznej, stylu życia zwierzęcia i lokalnej sytuacji epidemiologicznej (włączając ryzyko wystąpienia zoonozy, jeśli jest to istotne) tak aby dotyczyło wyłącznie przypadków mieszanych inwazji/ryzyka wystąpienia mieszanych inwazji.  Nie należy bez wcześniejszej oceny weterynaryjnej ekstrapolować leczenia na inne zwierzęta. Dawkowanie: Zalecane minimalne dawki wynoszą 10 mg/kg masy ciała dla fipronilu, 12 mg/kg dla (S)-metoprenu, 0,5 mg/kg dla eprinomektyny oraz 10 mg/kg dla prazikwantelu. W zależności od masy ciała kota należy wybrać właściwy rozmiar aplikatora. W przypadku kotów >7,5 kg m.c. należy zastosować odpowiednie połączenie aplikatorów.
 
SPOSÓB PODANIA
Przeciąć blister z aplikatorem wzdłóż przerywanej linii a następnie zerwać nakrywę. Wyjąć aplikator z blistra i trzymać go w pozycji pionowej. Przyciągnąć delikatnie do tyłu tłok, odkręcić i zdjąć kapsel zabezpieczający. Rozsunąć sierść na grzbiecie zwierzęcia u nasady szyi pomiędzy podstawą czaszki i łopatkami tak aby skóra stała się widoczna. Dotknąć końcówką aplikatora do skóry a następnie wycisnąć całą zawartość aplikatora bezpośrednio na skórę w jednym miejscu. W celu ochrony przed robaczycą serca (larwy Dirofilaria immitis) leczenie należy rozpocząć w ciągu 1 miesiąca po pierwszej domniemanej ekspozycji na komary. W leczeniu inwazji Aelurostrongylus abstrusus może wystąpić konieczność ponownego podania produktu 1 miesiąc po pierwszym podaniu.
 
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.
 
SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA U ZWIERZĄT
Należy zwrócić szczególną uwagę podając produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom należącym do ras długowłosych. Należy upewnić się, że produkt został podany bezpośrednio na skórę. Podanie produktu na włosy mogłoby prowadzić do obniżenia biodostępności substancji czynnych a co za tym idzie do osłabienia skuteczności. Jest ważne aby produkt leczniczy weterynaryjny został nałożony na skórę w miejscu, z którego kot nie może go zlizać. Należy ponadto uniemożliwić wzajemne wylizywanie się zwierząt po zabiegu. Brak danych dotyczących wpływu kąpieli/szamponu na skuteczność produktu u kotów. Jakkolwiek krótki, sporadyczny kontakt zwierzęcia z wodą w ciągu miesiąca od zastosowania produktu nie powinien znacząco obniżyć jego skuteczności. Nie zaleca się kąpieli kotów w ciągu 2 dni od podania miejscowego produktu. Po podaniu produktu BROADLINE kleszcze są eliminowane w ciągu 48 godzin od inwazji zanim pożywią się na żywicielu. Ponieważ istnieje możliwość występowania pojedynczych kleszczy po użyciu produktu nie można całkowicie wykluczyć możliwości transmisji chorób zakaźnych. Roztwór wyłącznie do nakrapiania. Nie podawać w postaci iniekcji, nie podawać doustnie ani żadną inną drogą. Unikać kontaktu z oczami zwierzęcia. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego nie zostało potwierdzone w odstępach krótszych niż 2 tygodnie oraz u kociąt poniżej 0,6 kg masy ciała i/lub poniżej 7 tygodnia życia. Produkt leczniczy weterynaryjny nie jest przeznaczony do użycia u psów. Niektóre rasy psów mogą wykazywać wrażliwość na makrocykliczne laktony, potencjalnie prowadzącą do objawów neurotoksycznych. Należy unikać połknięcia produktu przez psy rasy Collie, owczarek staroangielski oraz ras pokrewnych i mieszańców.
 
SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB PODAJĄCYCH PRODUKTY LECZNICZE WETERYNARYJNE ZWIERZĘTOM
Nie palić, nie pić ani nie jeść w czasie podawania produktu. Umyć ręce po użyciu produktu. Nieużyte aplikatory powinny być przechowywane w nienaruszonym blistrze. Unikać kontaktu zawartości aplikatora z palcami. W przypadku jego wystąpienia należy umyć ręce mydłem i wodą. W razie przypadkowego kontaktu z oczami należy przemyć dokładnie oczy wodą ponieważ produkt może spowodować niewielkie podrażnienie błony śluzowej i oka. Jeśli podrażnienie oka utrzymuje się lub wystąpią działania niepożądane należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Nie dokonywać żadnych zabiegów na zwierzętach poddanych zabiegowi do czasu wyschnięcia miejsca podania preparatu, dzieci nie powinny się również w tym czasie bawić ze zwierzętami. Wkrótce po zabiegu zwierzęta nie powinny spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi. Osoby o znanej nadwrażliwości na którąkolwiek z substancji czynnych lub pomocniczych powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
 
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W miejscu stosowania można zaobserwować tymczasowe zmiany sierści (zbrylone/sterczące włosy). Mogą wystąpić łagodne i przemijające odczyny skórne w miejscu podania (świąd, utrata włosów). Jeżeli dojdzie do wylizywania preparatu po zabiegu może pojawić się krótkotrwałe intensywne ślinienie się. Połknięcie produktu leczniczego weterynaryjnego może również wywołać wymioty i/lub przemijające objawy neurologiczne takie jak ataksja, dezorientacja, apatia i rozszerzenie źrenic. Wszystkie te działania ustępują samoistnie w ciągu 24 godzin. Prawidłowe podanie minimalizuje występowanie tych zdarzeń.
 
STOSOWANIE W CIĄŻY LUB LAKTACJI
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Badania laboratoryjne z pojedynczymi składnikami u szczurów i królików nie wykazały działania teratogennego, toksycznego dla płodu lub szkodliwego dla samicy. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyść-ryzyko wynikającego ze stosowania produktu.
 
INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI LECZNICZYMI LUB INNE RODZAJE INTERAKCJI
Nieznane.
 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Broadline-dostępne w tylko gabinecie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Twój pupil będzie w dobrych rękach!

Adres

Polska —
ul. Okrzei 12b
05-300 Mińsk Mazowiecki

Skontaktuj się

2022. Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone.