Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oksytetracyklina 50% 100 g

OKSYTETRACYKLINA 50% Proszek rozpuszczalny w wodzie do stosowania u cieląt, świń, kur i indyków.

SKŁAD: Oksytetracykliny chlorowodorek 50g, Vehiculum ad 100g.

WSKAZANIA: Choroby bakteryjne cieląt, świń, kur i indyków wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na oksytetracyklinę, zwłaszcza choroby dróg oddechowych. Oksytetracyklina jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu takich chorób jak: borelioza, bruceloza, chlamydioza, leptospiroza, listerioza, riketsjoza, tularemia.

PRZECIWWSKAZANIA:Nie stosować u bydła dorosłego i u kur niosek jaj konsumpcyjnych. INTERAKCJE: Nie podawać leku łącznie z preparatami wapnia i magnezu. Nie podawać z mlekiem. Nie stosować z antybiotykami bakteriobOjczymi.

DAWKOWANIE: Świnie i cielęta 20-60mg leku na kg m.c. (10-30mg substancji czynna kg m.c.) dziennie, podanego w dwóch porcjach z wodą do picia przez 3-5 kolejnych dni. Kury i indyki 20-50mg leku na kg m.c. (10-25mg substancji czynnej na kg m.c.) dziennie, podanego z wodą do picia przez 3-5 kolejnych dni. Przed zastosowaniem preparatu wskazane jest określenie in vitro wrażliwości chorobotwórczych szczepów bakteryjnych na oksytetracyklinę.

WŁAŚCIWOŚCI: Oksytetracyklina jest antybiotykiem przeciwbakteryjnym o szerokim spektrum działania. Działa bakteriostatycznie. Mechanizm działania oksytatracykliny polega na zahamowaniu syntezy białek w komórce bakteryjnej. Dobrą wrażliwością na lek wykazują: z tlenowych bakterii Gram-dodatnich – Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopatiae, Listeria monocytogenes i streptokoki; z tlenowych bakterii Gram-ujmnych – Actinobacillus sp., Bordetella sp., Brucella sp., Francisella tularensis, Borellia sp., Haemophilus sp., Pasteurella multocida, Yersinia sp.,Campylobacter sp., Leptospira sp.; z bakterii beztlenowych: Actinomyces sp., Fusobacterium sp. oraz Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Rickettsia. Zróżnicowanie wrażliwość, związaną z pojawieniem się oporności na tetracykliny, wykazują sczepy następujących bakterii: Staphylococcus sp., E. Coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., enterokoki oraz takie bakterie beztlenowe jak Bakteroides sp., Clotridium sp.. Oporne na działanie oksytetacykliny są: Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Mycoplasma np. M. bovis i M. canis. OSTRZEŻENIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

KARENCJA:Tkanki jadalne 21 dni.

TRWAŁOŚĆ: 2 lata.

Twój pupil będzie w dobrych rękach!

Adres

Polska —
ul. Okrzei 12b
05-300 Mińsk Mazowiecki

Skontaktuj się

2024. Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone.